Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΟΡΩΝ

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του Καστρίου Κυνουρίας στο πλαίσιο της δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών του Δημοτικού σχολείου Καστρίου και των κατοίκων οργανώνει τμήματα εκμάθησης χορού παραδοσιακού και σύγχρονου παίδων και ενηλίκων. 

 Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτές χορού επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να υποβάλλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο, όπου θα επισυνάπτονται: α) πτυχίο σχολής χορού, β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, γ) προσφορά με μηνιαία τιμή ανά άτομο. 

 Ο φάκελος (Α4) θα κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καστρίου (ισόγειο) από τις 13/11/15 έως και τις 20/11/15 και ώρες 12:00-13:00. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6972.811.732 και 6982.837.879.

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου

Χρήστος Κόκκωνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου