Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

3.600 € ΤΟ ΜΗΝΑ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ!

Πόσους υποψηφίους θα πρέπει να έχει κάθε συνδυασμός για να μπορεί να θέσει εκλογική υποψηφιότητα;
Πόσους αντιδημάρχους προβλέπεται να έχει ο δήμος μας και με τι μισθό;

Έχουμε και λέμε λοιπόν...

Το δημοτικό συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας θα αποτελείται από 25 μέλη.
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
α) Τον υποψήφιο δήμαρχο.
β) Τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι πρέπει να είναι το ελάχιστο 25 και το μέγιστο 38!
γ) Τους υποψήφιους συμβούλους της μίας και μοναδικής δημοτικής κοινότητας (Άστρους) που θα είναι από 5 έως 6.
δ) Τους υποψήφιους συμβούλους των 9 τοπικών κοινοτήτων (3μελή συμβούλια), που σημαίνει ότι για την κάθε κοινότητα οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 3 έως 4. Επομένως, ο συνδυασμός πρέπει να έχει από 27 έως 36 υποψηφίους!
ε) Τους υποψηφίους για τις 16 τοπικές κοινότητες με μονοπρόσωπη εκπροσώπηση (πάρεδρος), που σημαίνει ότι για την κάθε κοινότητα οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 1 έως 2. Επομένως, ο συνδυασμός πρέπει να έχει από 16 έως 32 υποψηφίους!

Συμπερασματικά, ένας συνδυασμός για να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές της Βόρειας Κυνουρίας, πρέπει να περιλαμβάνει έναν υποψήφιο Δήμαρχο και από 73 (το ελάχιστο) έως 112 (το μέγιστο) υποψηφίους (δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους για τις τοπικές κοινότητες και παρέδρους)!!!

Οι αντιδήμαρχοι Βόρειας Κυνουρίας θα είναι δύο.

Η αντιμισθία του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας θα είναι ισόποση με το 60% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (περίπου 3600 ευρώ το μήνα, δηλαδή 50.400 το χρόνο). Οι αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο (1800 €), ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων θα λαμβάνουν το 40% αυτής (1440 €).

Πηγή:kalimera-arkadia.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου