Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Διανομή τροφίμων σε άπορους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

 Δελτίο Τύπου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων 2013

Με την παρούσα θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας θα υλοποιήσει πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους, που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου (ορεινών και πεδινών περιοχών) για το έτος 2013.
Τελικοί δικαιούχοι (ή δικαιούχοι) του προγράμματος... ορίζονται αποκλειστικά άποροι που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

 Ως άποροι, θεωρούνται τα άτομα και οι οικογένειες που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων, που είναι τα παρακάτω:
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200,00 ευρώ.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
- Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700,00 ευρώ.
- Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520,00 ευρώ.
- Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400,00 ευρώ.
- Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280,00 ευρώ.
- Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880,00 ευρώ.
- Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600,00 ευρώ.
Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν τυποποιημένη αίτηση – υπεύθυνση δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, η οποία θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται συνημμένα σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα είναι:
1. Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας.
2. Άδεια διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).
Επίσης, ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει ότι το αρμόδιο Υπουργείο θα διενεργήσει έλεγχο διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων με τα δηλωθέντα στη φορολογική του δήλωση στοιχεία.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο Δημαρχείο, στην αρμόδια υπάλληλο Μποβολανέα Βίκη, από 1 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2013.
Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση έως την ανωτέρω ημερομηνία δε θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων.
Για οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω διευκρίνιση, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2755360100 και 2755360103.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Σκαντζός Εμμανουήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου