Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου στον Πολιτιστικό μας Σύλλογο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟY ΣΥΛΛΟΓΟY ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Με μεγάλη χαρά, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»», ενημερώνω τους Καρατουλιάνους και φίλους του χωριού μας ότι, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ενέκρινε το έγγραφο αίτημα που υπέβαλε ο Σύλλογός μας για παραχώρηση προς χρήση του Δημοτικού Σχολείου Καράτουλα.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος, δεχόμενος πλήρως όλα τα σκέλη της αίτησής μας, δέχθηκε όπως μας παραχωρήσει το Δημοτικό Σχολείο Καράτουλα προς χρήση, προκειμένου αυτό να διαμορφωθεί, να ανακατασκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί ως πολιτιστικό κέντρο με την ύπαρξη βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυρίως, δε, λαογραφικού και ιστορικού υλικού, που προωθεί την διάδοση της ιστορίας και των παραδόσεων του Καράτουλα Κυνουρίας και που αποσκοπεί στην διατήρηση και αναβίωση των ηθών και εθίμων της γενέτειρας και της περιοχής εν γένει, καθώς και στην διάσωση και ανάδειξη του ιστορικού και λαογραφικού υλικού της γενέτειρας και της περιοχής.
Παρά το γεγονός ότι, αρχικώς ο Δήμος δέχθηκε να μας παραχωρήσει τη χρήση του Δημοτικού Σχολείου για χρονικό διάστημα μόλις 30 ετών, με το νομικό υπόμνημα που καταθέσαμε και με την προφορική έκθεση απόψεων ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας, κο Ιωάννη Παναγιωτούρο, ο Δήμος δέχθηκε, τελικώς, η παραχώρηση να γίνει για αόριστο χρονικό διάστημα, αρχομένης από την υπογραφή της συμβάσεως. Επίσης, το εν λόγω κτίριο παραχωρείται προς χρήση δωρεάν από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, δηλαδή χωρίς την από μέρους του Συλλόγου μας καταβολή μισθώματος, για όλη τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης.
Το συμφωνητικό παραχώρησης χώρου και σύστασης χρησιδανείου, αφού ελέγχθηκε τόσο από τη γράφουσα όσο και από τη νομική υπηρεσία του Δήμου, εγκρίθηκε και εν τέλει, υπεγράφη στο Άστρος Κυνουρίας από τους νόμιμους εκπροσώπους του Δήμου και του Συλλόγου μας, δηλαδή από τους κυρίους Παναγιώτη Μαντά, Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας, και Ιωάννη Παναγιωτούρο, Πρόεδρο του Συλλόγου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»».
Επίσης, κατόπιν έγγραφου αιτήματος, το οποίο υποβάλαμε στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και το οποίο έγινε ομοίως δεκτό, παραχωρήθηκε στο Σύλλογό μας προς χρήση, η δεξιά αίθουσα που βρίσκεται κάτωθεν της κεντρικής πλατείας του χωριού, καθώς και η χρήση των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου (τουαλέτα, προθαλάμου και αύλειου χώρου), η οποία και στο εξής θα αποτελεί την έδρα του Συλλόγου μας.
Με μεγάλη χαρά και τιμή,
Δήμητρα Ι. Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου