Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Χιόνι έκλεισε χθες τα σχολεία του Καστρίου

Με απόφαση του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας έκλεισαν χθες τα Σχολεία του Καστρίου (Γυμνασίο με Λυκειακές τάξεις, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο) λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση έχει ως εξής ...

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ: 11/2011

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων σχολικών μονάδων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.Τις έκτακτες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Καστρίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
3.Τις προφορικές εισηγήσεις των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.
4.Τις εισηγήσεις των γραφείων «Πολιτικής Προστασίας» και «Παιδείας και Νεολαίας» του Δήμου μας.
5.Το γεγονός ότι τα σχολεία της Τοπικής Κοινότητας Καστρίου δεν λειτουργούν λόγω χιονόπτωσης.

Αποφασίζουμε

Την προσωρινή διακοπή των μαθημάτων στα σχολεία Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Τοπική Κοινότητα Καστρίου (Γυμνασίο Καστρίου με Λυκειακές τάξεις, Δημοτικό Σχολείο Καστρίου και Νηπιαγωγείο Καστρίου), λόγω σφοδρής χιονόπτωσης.

Η διακοπή των μαθημάτων ισχύει για την 25η Ιανουαρίου τρέχοντος έτους.

Η εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού.

Ο
Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Σκαντζός Εμμανουήλ

Σημείωση: Την απόφαση την βρήκαμε στο http://astrosnews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου